آیا این‌گونه تحلیل‌ها درست است :دست از اثبات حقانیت مسیحیت بردارید ؟…

395

پرسش
آیا این‌گونه تحلیل‌ها درست است؟
ژان ژاک روسو خطاب به روحانیون مسیحی می‌گوید:
«دست از اثبات حقانیت مسیحیت بردارید، چون مسیحیت واقعاً برحق است، بیایید اثبات کنید که خودتان مسیحی هستید، این چیزیست که نیاز به اثبات دارد…»
به همین سیاق،
باید خطاب به تمام مذهبیون دنیا گفت: دست از اثبات وجود خدا بردارید، وجود خدا نیازی به اثبات ندارد… شما با رفتار نیکتان، اثبات کنید که به وجود خدا اعتقاد دارید و خدایتان، مادیات و قدرت نیست!
پاسخ
جدای از این‌که این‌گونه عبارات ممکن است با هدف تهیه شده‌باشند و در ضمیر ناخودآگاه ما آن‌چه بر حق نیست را برحق قالب کند!،
واضح است که در ضمن همه‌ی نیازمندی‌ها نیاز مبرم عده‌ای اثبات خدا و … می‌باشد.
مگر همه‌ی انبیا و بالاخص ائمّه علیهم‌السلام اثبات نکردند که اعتقاد به خداوند دارند؟، باز این انسان خیره‌سر نپذیرفت که نپذیرفت.
پس شایسته است هر کس هر چه می‌تواند تمام‌قد قیام داشته‌باشد و انجام وظیفه نماید.

این مطلب را منتشر نمایید