به رخ کشیدن

42
به رخ کشیدن

گفتگوی با مردم به قدر فهم خویش هنر و دانش خود را به نمایش گذاشتن و به قدر فهم ایشان منزلت آن را به رخ کشیدن است .

این مطلب را منتشر نمایید

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /var/www/sites/shiravi.org/shiravi.org/wp-includes/formatting.php on line 4768

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /var/www/sites/shiravi.org/shiravi.org/wp-includes/formatting.php on line 4768

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /var/www/sites/shiravi.org/shiravi.org/wp-includes/formatting.php on line 4768