شاخه ی کوچکی

11
شاخه ی کوچکی

آدمی در زندگی دنیا به اندازه ای از طبیعت بهره مند است که شاخه ی کوچکی در زمستان از طبیعت سود خواهد برد .

این مطلب را منتشر نمایید

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /var/www/sites/shiravi.org/shiravi.org/wp-includes/formatting.php on line 4768

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /var/www/sites/shiravi.org/shiravi.org/wp-includes/formatting.php on line 4768

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /var/www/sites/shiravi.org/shiravi.org/wp-includes/formatting.php on line 4768