شکوه و عظمت انسان

42
شکوه و عظمت انسان

شکوه و عظمت انسان در پهنه ی حیات او آشکار است ولی این همه اعجاز توسط اولیای حق دیده شده و دیده خواهد شد .

این مطلب را منتشر نمایید

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /var/www/sites/shiravi.org/shiravi.org/wp-includes/formatting.php on line 4768

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /var/www/sites/shiravi.org/shiravi.org/wp-includes/formatting.php on line 4768

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /var/www/sites/shiravi.org/shiravi.org/wp-includes/formatting.php on line 4768