فرآیند آفرینش

65
فرآیند آفرینش

روح انسان در فرآیند آفرینش به کمال نهایی خود رسیده است و انسان این موهبت را باور نمی کند ! تنها کسانی که باور کردند و طلب نمودند از آن برخوردار گردیند !

این مطلب را منتشر نمایید

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /var/www/sites/shiravi.org/shiravi.org/wp-includes/formatting.php on line 4768

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /var/www/sites/shiravi.org/shiravi.org/wp-includes/formatting.php on line 4768

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /var/www/sites/shiravi.org/shiravi.org/wp-includes/formatting.php on line 4768