پشتوانه ی بینهایت

35
پشتوانه ی بینهایت

هزاران سال در مقابل توست و تو گویی به پشتوانه ی بینهایت تکیه کرده ای او همان خداست .

این مطلب را منتشر نمایید

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /var/www/sites/shiravi.org/shiravi.org/wp-includes/formatting.php on line 4768

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /var/www/sites/shiravi.org/shiravi.org/wp-includes/formatting.php on line 4768

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /var/www/sites/shiravi.org/shiravi.org/wp-includes/formatting.php on line 4768